ایران، مشهد

ما همه روزه به غیر از جمعه از ساعت ۸ صبح تا ۲۱ شب هستیم.

ادرس

مشهد-احمداباد-خیابان راهنمایی ۱۸- ۲۰ رژیم درمانی دکتر تولایی مشهد
09392190909

یک ایمیل بفرستید